Vinjett
Förstasidan Boken Författaren Köp boken

Boken Om bokstäver och skrift


Om bokstäver och alfabet finns mycket att berätta. Den här bok­en handl­ar främst om bokstäverna i det latinska alfabetet, som är det alfabet de flesta europeiska språk skrivs med. Dessutom be­rättas även om andra alfabet som de kyrilliska och grekiska, d.v.s. om de alfabet som man oftast kommer i kontakt med i vår del av världen. Också de armen­iska och georg­iska alfabeten presenteras.

Det finns språk som skrivs med hundratals och till och med tusentals skriv­tecken, medan det för andra språk räcker med två eller tre dussin. Helt olika språk kan skrivas med samma bokstäver. I vissa fall skriver man samma språk med olika alfabet i olika sammanhang. Bokstäver betecknar språkljud, men det finns även bokstäver som aldrig ska ut­talas. Det förekommer också att samma språkljud i samma språk skrivs med olika bokstäver i olika ord eller till och med i samma ord. Hur kommer det sig?

Boken vänder sig till var och en som vill veta varför vår skrift ser ut som den gör och varifrån bokstäverna kommer. Läsaren behöver inte vara språk­kunnig eller insatt i språklig terminologi. Alla fackterm­er som används i boken förklaras.

Bokens
           framsida

Titel: Om bokstäver och skrift
Författare: Roger Hansson
Språk: Svenska
Bandtyp: Mjukpärm
Format: A5 (148x210 mm)
Antal sidor: 191
Vikt: 265 g
ISBN: 978-91-87507-02-1
Pris: 90 kr + porto


Roger Hansson
0704 33 47 76
info@monogon.se